Skip to main content

”Svedea har utsett Årets mc-handlare med hjälp av en undersökning bland alla kunder som tecknat försäkring i samband med köp av mc via handlare samt en jury från Svedea. Vid en sammanvägd bedömning har GMC Karlstad AB i Karlstad gett kunden en mycket bra upplevelse i mötet med handlaren.”

Leave a Reply